Hirdetés


Hirdetés

Hírek
Összefoglaló az Építők Napja ünnepségen elmondott beszédekről PDF Nyomtatás E-mail

Idén május 31-én tartották Budapesten, a Vasas Szakszervezetek Székháza dísztermében a szokásos Építők Napja ünnepséget.

Dr. Kassai Ferenc, a Magyar Mérnök Kamara alelnöke, a BPMMK elnöke az ünnepi ülés bevezetőjében kifejtette, hogy az építőiparban komoly fellendülés zajlik – fontos, hogy a digitalizációt a teljes iparág átvegye annak érdekében, hogy a smart megoldások hamar elterjedhessenek az iparágban.
Hangsúlyt kell fektetni az átképzésekre és a továbbképzésre, nemcsak a Mérnök Kamarán belül, hanem a teljes iparágban. Fontos, hogy a széles közvélemény tudomást szerezzen a magyar építőipari munkások szakértelméről, szaktudásáról. A szakmák újrafogalmazása elkerülhetetlen annak érdekében, hogy az iparág rugalmasan reagálhasson a változó igényekre és a hi-tech megoldások adaptációjára.

Dr. György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős ITM-államtitkár: cél, hogy az otthonok megépüljenek, megújuljanak, ezért is fontos a Varga miniszterrel együtt meghozott döntés, miszerint megfizethető áron és jó minőségben újulhassanak meg az otthonok, a részleges áfa-visszatérítésnek köszönhetően, amely új építésre, bővítésre, felújításra is igénybe vehető lesz 5M forint áfa összegig – ahogyan a Gazdaságvédelmi Akciótervben ez tegnap bejelentésre került.
A szocho (szociális hozzájárulási adó) csökkentése, a munkabérek növelésének lehetőségét kívánja szolgálni.
Cél, hogy Magyarországon legyen az EU-ban a legjobb élni és lakni – ezt célozza a közintézmények, különösen a kórházak építése és felújítása.
A gyorsforgalmi úthálózat a következő 5 évben közben 3 ezer milliárd forintból megduplázódik. A belgrádi vasúti összeköttetés a mostani 8 órás menetidőt 3-4 órára csökkenti.
Ami nagy kihívást jelent, a 25ezer milliárd forintnyi megrendelésállomány. Ebből 15e milliárd forintnyi az állami megrendelés. A megrendelések strukturálásában figyelembe veszik, hogy az otthonok is megvalósulhassanak. Ehhez az építőiparnak évente 10%-kal kell növekednie.
A kapacitást nem lehet a kívánatos mértékben bővíteni, ezért az építőipart meg kell újítani. Tavaly összesen 57%-kal bővült az építőipar, „az ínséges időszaknak vége”. A kormány elképzelése szerint 2030-ig ezzel a biztonsággal érdemes tervezni.
Kifejtette, hogy „az ember soha nem ér rá innoválni, különösen nagy megrendelés-állomány esetén. Lejtmenetben pedig lelki okokból nem akarnak. Ezért most van itt az ideje annak, hogy növekedjen a hatékonyság.”
Az ITM szerint a termelékenység 23%-kal nőtt az első negyedévben.
Ebben az évben 6mrd és várhatóan további 3mrd forinttal tervezik támogatni az építésgazdasági szereplőket.
Felhozta, hogy az építőipar termelékenysége az uniós átlag negyede, ezen kell fordítani gépesítéssel.
Magyar tervezők, magyar innovatív építőalapanyag gyártók termékeit építsék be magyar kivitelezők.
Az innovatív gondolkodásnak az egyetemekről kell kiindulnia. Olyan pályázatot is kiírnak majd, amelyben tervezők, anyaggyártók és kivitelezők összeállva egy adott projektet minél hatékonyabban valósítanak meg.
Erre egy irodaház példát hozott fel egy feszített betonfödém rétegenkénti 30cm-rel kisebb anyagigényével, amely nagy megtakarítást hozott pénzben és időben.

Koji László, az ÉVOSZ elnöke arra számít, hogy az építőipar idén további 30%-kal növeli tevékenységét, ami 4ezer mrd forintos éves teljesítményt adna ki, rekordként.
A foglalkoztatást tekintve 100 ezer fővel több építőipari foglalkoztatott van, mint a mélyponton, és nagyrészt munka közben kell őket betanítani. Jelenleg 30%-kal többet költenek a cégek a fejlesztésekre.
Az építésgazdasági stratégiával összefüggésben úgy látja, hogy az építőipar képes 25 ezer milliárd forintot beépíteni, különösen, ha a kormányzat kedvező lépést is tesz ezért – hivatkozva a gazdaságvédelmi akciótervre.
A Duna-parton és akár az Egri várnál sétálva a látvány a magyar építőipart dicséri, de igaz ez a Tisza- vagy Kraszna-menti gátakra is, melyek biztonságot adnak. Az állatkerti Biodom világszínvonalú képességeket mutat.
Kiemelte, hogy a megrendelő az első, az ő szempontjait kell figyelembe venni.
A kreativitásra a Rubik-kocka példáját hozta fel. Fontos, hogy a meglévő falusi épületállományba is minőségi, kreatív és jó megoldásokat tudjon kínálni az építőipar.
Ha az értéklánc a gyártókkal, kivitelezőkkel összefog, folyamatos megrendelésre van kilátás, így cél a hosszú és egyenletesebb növekedés.

Dr. Sényi Gábor, az Építéstudományi Egyesület elnöke az erényről, politikáról, gazdaságról és építésről beszélt. Szerinte az ország két évszázados célja a felzárkózás és az ország szuverén kontrollja, ezzel összefüggésben a kormányzat célja a modern magyar nemzetállam létrehozása. Az építőipar műszaki teljesítményeit vázolva az elmúlt évek sikeres nívódíjas alkotásait sorolta fel.
A kilátásokról szólva: az építőipari trendet említve felhozta a jelentős külföldi befektetés-tömeget, és elmondta, hogy Magyarország egy amerikai szaklap szerint a világ 8. legvonzóbb befektetési helyszíne.

A felszólalásokat követően került sor az Építők Napja elismerések és a szakmai szervezetek díjainak átadására.

Módosítás dátuma: 2019. június 11. kedd, 16:00
 
Építők Napja 2019: Palla Ferenc elismerő oklevelet kapott PDF Nyomtatás E-mail

Az Építők Napja ünnepi ülésén az ITM miniszteri elismerő oklevelét a MÉGSZ elnökségének felterjesztése nyomán Palla Ferenc egri tagtársunk vette át.

Palla Ferenc József, az Agriatherm Kft. ügyvezetője több mint 40 éve dolgozik az építőiparban - ebből közel 30 évet vállalkozásában mérnökként, kereskedőként, kivitelezőként és légtechnikai rendszerelemek gyártójaként. Munkásságának kiemelkedően értékes része a jelentős ipari és nagy kihívásokat jelentő légtechnikai berendezések és rendszerek létesítésében való részvétel. Munkájára a magas szakmai színvonal, az igényesség, az ügyfelek tisztelete és a szakmabeliek önzetlen segítése a jellemző. Több cikluson át volt a Magyar Épületgépészek Szövetségének Heves megyei elnöke.

Gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk!

Módosítás dátuma: 2019. június 11. kedd, 15:52
 
Összefoglalónk az EU itthon is hatályos gázkészülék-rendeletéről (GAR) PDF Nyomtatás E-mail

Hatályos Magyarországon és magyarul is hozzáférhető immár az Európai Parlament és az Európai Tanács 2016/426 rendelete a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről. A rendeletet nevének angol kezdőbetűi után GAR-rendeletnek is nevezhetjük.

Az alábbi kivonatunk a rendeletnek csak azokat az előírásait tartalmazza, amelyek a gyakorló épületgépész tervezők és szerelők mindennapi munkáját közvetlenül érintik. Nem tér ki a készülék-gyártásra vonatkozó szabályokra, a készülékgyártók, az importőrök és a forgalmazók ezzel kapcsolatos feladataira, valamint a berendezések és a részegységek megfelelőségi eljárására és a megfelelőségi nyilatkozat tartalmi és formai követelményeire.

A rendeletet hatálya

Meghatározott rendeltetési célokra szánt olyan háztartási és nem háztartási berendezések és az ilyen berendezésekbe való beépítésre tervezett részegységek, amelyek forgalomba hozataluk időpontjában új terméknek számítanak az Unió piacán.
Ez a rendelet nem alkalmazandó a kifejezetten:
a) ipari létesítményben végzett ipari folyamatokban történő használatra tervezett berendezésekre;
b) légi járműveken és vasúton való használatra tervezett berendezésekre;
c) kutatási célra, laboratóriumokban való ideiglenes használatra tervezett berendezésekre.

E rendelet alkalmazásában egy berendezést „rendeltetésszerűen használnak”, ha a következő feltételek teljesülnek:
a) a berendezést a gyártó utasításainak megfelelően szerelték be és rendszeresen karbantartják;
b) a berendezést a gázminőség szokásos változása és a hálózati nyomás szokásos ingadozása mellett használják, melyeket a tagállamok a 4. cikk (1) bekezdése szerinti tájékoztatásukban meghatároznak;
c) a berendezést a szándékolt céljának megfelelően vagy ésszerűen előrelátható módon használják.

A rendelet célja

A berendezések és részegységek belső piacának, a gázhasználattal járó biztonsági kockázatok és az energiahatékonyság tekintetében történő biztonságos működtetése.
A rendelet alkalmazása nem terjed ki olyan területekre, amelyekről más uniós harmonizációs jogszabályok részletesebben rendelkeznek.
A rendelet meggátolja, hogy a tagállamok olyan szigorúbb egészségügyi, biztonsági vagy energia megtakarítási követelményeket határozzanak meg, amelyek tiltanák, korlátoznák vagy akadályoznák az e rendeletben foglaltaknak megfelelő berendezések forgalmazását és üzembe helyezését. Ez azonban nem érinti a tagállamok azon lehetőségét, hogy más uniós aktusok végrehajtásakor a termékek – többek között a berendezések – energiahatékonyságát érintő követelményeket írjanak elő, feltéve, hogy ezek a követelmények összhangban vannak az EU irányelvekkel.

A tagállamok jogállása

A rendelet alkalmazása 2018. április 21. hatállyal, minden tagállam számára kötelező.
A rendelet azonban nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy a berendezések üzembe helyezésére vagy rendszeres ellenőrzésére vonatkozó szabályokat állapítsanak meg vagy egyéb, pl. a telepítők képzésével vagy tanúsításával kapcsolatos – többek között elővigyázatossági biztonsági célú – intézkedéseket rendeljenek el a berendezések helyes telepítésének, használatának és karbantartásának biztosítására. Az említett szabályok és intézkedések kulcsfontosságúak a gázmérgezések – többek között a szén-monoxid-mérgezések – és az egészségre ártalmas vagy biztonsági kockázatot jelentő valamennyi anyag kiszivárgásának megelőzése érdekében.
A rendelet nem érinti a tagállamok azt a jogát sem, hogy megállapítsák az általuk szükségesnek ítélt követelményeket a telepítés egyes vonatkozásai, a helyiség szellőzésére vonatkozó feltételek és magának az épületnek a biztonságával és energiahatékonyságával kapcsolatos szempontok tekintetében, feltéve, hogy e követelmények a berendezésekkel szemben nem támasztanak tervezési követelményeket. (Tehát a berendezés EK-tanúsításnak megfelelő kivitele nem módosítható!)
A tagállamok nem akadályozhatják meg az e rendelettel hatályon kívül helyezett 2009/142/EK irányelv (GAD) hatálya alá tartozó és az annak megfelelő, 2018. április 21. előtt forgalomba hozott berendezések vagy részegységek forgalmazását, illetve üzembe helyezését.
Mivel e rendelet hatálya nem terjed ki a helytelenül telepített, karbantartott vagy használt berendezések okozta kockázatokra, a tagállamoknak érdemes intézkedéseket tenniük, hogy felhívják a nyilvánosság figyelmét a tüzelőanyagokkal kapcsolatos egészségügyi és biztonsági kockázatokra és arra, hogy szükség van megfelelő elővigyázatossági biztonsági intézkedésekre, különösen a szén-monoxid-kibocsátás vonatkozásában.

Tájékoztatási kötelezettség

A berendezések tervezése és gyártása során, valamint a használati utasítások elkészítésekor a gyártónak nemcsak a berendezés tervezett használatát, hanem az ésszerűen előrelátható használatot is figyelembe kell vennie.
Valamennyi berendezést el kell látni a telepítőnek szóló telepítési utasításokkal és a felhasználónak szóló használati és karbantartási utasításokkal.
Valamennyi berendezésen szerepelniük kell a megfelelő figyelmeztető feliratoknak, és ezeknek a csomagoláson is meg kell jelenniük.
A telepítőknek szóló telepítési utasításnak tartalmaznia kell a felszerelésre, a telepítésre, a szabályozásra és a karbantartásra vonatkozó valamennyi olyan utasítást, amelyek lehetővé teszik, hogy ezek a műveletek helyesen kivitelezhetőek legyenek, hogy a berendezés biztonságosan használható legyen. A telepítésre vonatkozó, a telepítőknek szóló utasításoknak a berendezés és a telepítési környezet közötti kapcsolódási pontokra vonatkozó műszaki előírásokkal kapcsolatos információkat is tartalmaznia kell annak érdekében, hogy az helyesen csatlakoztatható legyen a gázellátó hálózathoz, a segédenergia-ellátáshoz, az égési levegő ellátáshoz és a füstgázelvezető rendszerhez.
A felhasználónak szóló használati és karbantartási utasításnak tartalmaznia kell a biztonságos használathoz szükséges valamennyi információt, és mindenekelőtt fel kell hívnia a felhasználó figyelmét a használattal kapcsolatos korlátozásokra, valamint azokra a körülményekre ahol különös gondosságra van szükség, illetve mely pontokon javasolja fent említett munkát szakemberrel elvégeztetni. Ez nem sértheti az erre vonatkozó tagállami követelményeket.
A berendezés gyártójának a berendezésre vonatkozó utasításokban adott esetben meg kell adnia minden, a kész berendezés részét képező részegységek beállításához, üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges információt.
A berendezésen és a csomagolásán lévő figyelmeztető feliratoknak a berendezéssel összefüggő kockázatok minimálisra csökkentése érdekében világosan meg kell határozniuk a használandó gáz típusát, a gáz csatlakozási nyomását, a berendezés kategóriáját (gázcsaládra való alkalmasság) és a használattal kapcsolatos korlátozásokat, különösen azt, amely szerint a berendezés csak olyan területen szerelhető fel, ahol a légellátás megfelelő.
A részegység berendezésbe történő beépítésére vagy berendezéssé történő összeszerelésére, valamint a részegység beállítására, üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó utasításokat az EU-megfelelőségi nyilatkozat részeként mellékelni kell a szóban forgó részegységekhez.
A berendezésen vagy annak adattábláján fel kell tüntetni az alábbi információkat:
a) a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye;
b) a berendezés típus-, tétel- vagy sorozatszáma vagy más, a berendezés azonosítását lehetővé tevő elem;
c) az áramellátás típusa;
d) a berendezés kategóriájának megjelölése;
e) a berendezés névleges hálózati nyomása;
f) a helyes és biztonságos telepítéshez szükséges valamennyi információ, a berendezés sajátosságainak megfelelően.

Összefoglalás

Megállapítható, hogy a rendelet tulajdonképpen nem tartalmaz újdonságot a korábbi EU irányelvekhez (GAD) képest. Az újdonság „mindössze” az, hogy betartása kötelező, rendelkezései nemzeti jogszabályokkal nem írhatók fölül.
Egyértelmű, hogy csak olyan berendezés és részegység telepíthető, amelyik EU megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik és a tanúsításban szereplő kiviteltől való minden eltérés, átalakítás tilos. Viszont a gyártó telepítéssel, üzembe helyezéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos előírásainak betartása és esetleges korlátozásainak figyelembe vétele kötelező.
A berendezés és részegységeinek megfelelősége egyértelműen a gyártó és a forgalmazó felelőssége. A rendeletnek, a felhasználói helynek és a felhasználói igényeknek megfelelő berendezés kiválasztásáért viszont a tervező tartozik teljes körű felelősséggel. Ez a felelősség nem hárítható át sem a felhasználóra, sem bármelyik közszolgáltatóra, annak esetleges követelményére, jóváhagyó nyilatkozatára hivatkozással. Az is tervező döntésének függvénye, hogy mely, a hazai telepítési körülményekre vonatkozó jogszabályok által meghatározott esetekben szükséges valamilyen szolgáltató jóváhagyó nyilatkozata. (Pl. gázszolgáltató, kéményseprő-ipari szolgáltató, építési, vagy környezetvédelmi hatóság, stb.) Semelyik szolgáltatónak nincs joga azonban a rendeletben, a berendezésre, vagy a részegységekre megfogalmazott követelményekkel ellentétes, vagy azokon túli követelményeket támasztani.
Fontos, hogy fenti tervezői felelősséget az egyszerűsített készülékcsere eljárás esetében a gázszerelő veszi át.

Minden további részlet az MKEH honlapjáról, az alábbi linken érhető el (az eredeti rendelet hivatalos magyar fordítása):

https://mkeh.gov.hu/piacfelugyeleti_muszaki/Gazfogyaszto_keszulekek_GAD

A GAR teljes és hivatalos magyar nyelvű fordítása elérhető itt, ezen a linken!

2019. április 27.

Gyárfás Attila ügyvezető elnök
Magyar Épületgépészek Szövetsége

Módosítás dátuma: 2019. május 17. péntek, 10:25
 
Tisztújító közgyűlést tartott az ÉVOSZ PDF Nyomtatás E-mail

Április 24-én az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége a Döbrentei téri székházában tartotta a rendes közgyűlését. Az előzetesen megkapott elnöki, gazdálkodási és ellenőrző bizottsági beszámolók részletesen tartalmazták a szövetség tevékenységének és eredményeinek ismertetését, melyeket a tagság ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadott.

A beszámolók alapján az ÉVOSZ nagyon jól képviseli nem csak a tagjai, hanem az építőipar érdekeit is.
Koji László elnök szóbeli kiegészítésében fölhívta a figyelmet arra, hogy a most jól teljesítő építőipari környezetben is vannak további feladatok, kiemelte a kis és közepes vállalkozások részére nyújtható támogatások kiterjesztését, valamint a kommunikáció további fokozását a szélesebb nyilvánosság irányában is. El kellene érni, hogy a közbeszerzések, de akár a mindennapi ajánlatok esetében is ne csak az ár legyen a döntő. A minőség és a tisztesség fontosabb az árnál. A kóklerektől jó lenne megtisztítani a piacot, mondta az elnök, majd kiemelte, hogy a jelenlegi nagy rendelésállomány mellett is ügyelni kell a vállalkozásoknak a fölösleges kockázatok elkerülésére.

A beszámolók elfogadása után került sor az ÉVOSZ tisztújítására. A jelenlévő tagok újabb 4 évre megválasztották a 27 tagú elnökséget, az ellenőrző és számvizsgáló bizottságot és az etikai bizottságot. Elnöknek az egyedül induló Koji Lászlót választották meg. Koji László megköszönte a bizalmat és az elnökség alakuló ülését május végére tűzte ki.

Gyárfás Attila ügyvezető elnök
Magyar Épületgépészek Szövetsége

 
Megjelent az EU gázkészülék-rendeletének (GAR) magyar nyelvű fordítása PDF Nyomtatás E-mail

2018. április 21-től kell teljes egészében alkalmazni a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendeletet.

Ez a rendelet közvetlenül és kötelezően alkalmazandó valamennyi európai uniós tagállamban, ezért nincs a nemzeti jogba történő átültető nemzeti rendelkezése, ellentétében a korábbi irányelvvel (2009/142/EK), mely e dátummal hatályát vesztette. Ezért a 2009/142/EK irányelvet átültető magyar jogszabály, a 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet is hatályon kívül lett helyezve.

A gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GAR: Gas Appliances Regulation = gázkészülékek rendelete) – mely közvetlenül alkalmazandó az EU-s tagállamokban – hatálya alá azok a berendezések tartoznak, amelyek gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével főzésre, hűtésre, légkondicionálásra, légfűtésre, meleg víz előállítására, világításra vagy mosásra használnak, valamint a légbefúvásos gázégők és ilyen gázégőkkel felszerelendő hőcserélők.

A gázüzemű berendezésekről szóló rendelet hatálya nem terjed ki az ipari létesítményben végzett ipari folyamatokban történő használatra tervezett berendezésekre.

A GAR teljes és hivatalos magyar nyelvű fordítása elérhető az alábbi linken:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0426&qid=1465384740326&from=HU

Gyárfás Attila ügyvezető elnök
Magyar Épületgépészek Szövetsége

Módosítás dátuma: 2019. április 10. szerda, 13:28
 
További cikkeink...
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 8